แจ้งการชำระเงิน

เลือกบัญชีที่โอนเข้า

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี

ข้อมูลการชำระเงิน

เลขที่สั่งซื้อ #
จำนวนเงิน
อัปโหลดสลิป *

(หากมีโค้ตรหัสบัตรสมาชิกบริษัท โปรดระบุ เพื่อรับสิทธิ ประโยชน์ และค่าตอบแทน)