กรอกเลขล็อตเตอรี่ที่ต้องการค้นหา

มีต้นฉบับ

และจัดส่งจริงทุกใบ

ปิดระบบการให้บริการ
งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2565

ราคาล็อตเตอรี่ ที่ผู้ค้าสลากกำหนด

ใบละ 75 บาท

ค่าบริหารจัดการระบบ ที่บริษัทกำหนด

ใบละ 20 บาท

ค่าบริหารจัดส่ง ที่บริษัทกำหนด

ตามระยะทาง

ค่าโหลดและฝากขายผ่านระบบ

ใบละ 0 บาท

ล็อตเตอรี่จะเป็นกรรมสิทธิ์ผู้ซื้อ ก็ต่อเมื่อ

  1. มีการชำระราคาค่าล็อตเตอรี่ถูกต้องครบถ้วน และ 2.มีการชำระค่าบริหารจัดการระบบฯ ถูกต้องครบถ้วน

      หากผู้ซื้อมิได้ชำระ/ชำระค่าล็อตเตอรี่ไม่ถูกต้อง และ มิได้ชำระหรือชำระค่าบริหารจัดการระบบบริษัทไม่ถูกต้อง ถือว่าการซื้อขายไม่สำเร็จ ล็อตเตอรี่ยังเป็นของผู้ค้า ยี่ปั๊ว ผู้ขาย เจ้าของเดิม