ทำเนียบสมาชิกบริษัท

ทำเนียบ

สมาชิกตัวแทน นายหน้า ผู้ค้าที่เป็นสมาชิกบริษัท

 

(เพื่อนำสแกนบัตรสมาชิกเข้าสู่ทำเนียบ)


ตัวแทนระดับตำบล

ตัวแทนระดับอำเภอ

ตัวแทนระดับจังหวัด

ตัวแทนระดับเขต


นายหน้าระดับตำบล

นายหน้าระดับอำเภอ

นายหน้าระดับจังหวัด

นายหน้าระดับเขต


ลูกทีมตัวแทนระดับตำบล

ลูกทีมตัวแทนระดับอำเภอ

ลูกทีมตัวแทนระดับจังหวัด

ลูกทีมตัวแทนระดับเขต


ผู้ค้า พ่อค้า แม่ค้า ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว ผู้ขายเจ้าของล็อตเตอรี่ที่เป็นสมาชิกบริษัท


นายหน้าเสรี