ประกาศ

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ราคาล็อตเตอรี่ ที่ผู้ค้าสลากกำหนด

ใบละ 80 บาท

อัตราค่าบริหารจัดการระบบ ที่บริษัทกำหนด

ใบละ 20 บาท

อัตราค่าบริหารการจัดส่ง ที่บริษัทกำหนด

หากต้องการ-ให้จัดส่งถึงที่ เดลิเวอรี่ 30 บาท

(ไม่จำกัดใบ)